Brenna Gaard

Shape 5 Live Search

Deset er en liten grend som ligger omlag 20 km fra kommunesenteret Rena i Åmot kommune. Deset oppvekstsenter ligger på Deset, 20 km. nord-øst for Rena sentrum. Her finnes barnehage, skole (1 - 7 klasse) og SFO samlet i et felles moderne bygg. Kun et hundretalls antall mennesker bor samlet på Deset, mens innbyggertallet totalt i kommunen er på omlag 4500. Gjennom både Deset og Rena sentrum renner også en av norges desidert beste ørretelver - Renaelva. Denne ligger omlag 800 meter i luftlinje fra Brenna Gaard. Åmot kommune og Rena er også treningsområde for forsvarets spesialsoldater for internasjonale militære styrker og er bygdas betydeligste og største arbeidsgiver, samt skattebetaler. Rena er kanskje mest kjent i dag for Birkebeinerrittet, populært kalt Birken, ski om vinteren og terrengsykkelløp om sommeren. Distansen er mellom Rena og Lillehammer.

 

                   

 

JAKT OG FISKEMULIGHETER

Det er gode jakt og fiske forekomster i området og eiendommen er en del av en samlet eierstruktur og en forening som fordeler jaktrettighetene i nærområdet. Renaelva er tidligere omtalt og er en særdeles attraktiv, spesielt som fluefiske elv, etter ørret. I tillegg er det et stort antall innsjøer i området som både er isolerte naturperler, men også meget gode fiskevann.

 

SLIK PRESENTETER  KOMMUNEN SEG SELV PÅ SINE NETTSIDER:

Mot er en innlandskommune - midt i Hedmark -  Åmot er også:

  • en viktig skogkommune med produktiv skog på 2/3 av arealet sitt.
  • en forsvarskommune etter etableringen av Rena Leir i 1997.
  • en høgskolekommune med en svært viktig avdeling av Høgskolen i Hedmark.
  • en kulturkommune med rike skatter etter Vidar Sandbeck og med Hedmarks fineste kulturhus.
  • en kulturminnekommune som "Norgesmester" i antall registrerte kulturminner og vertskap for Pilegrimsleden, som i 2012 bled godkjent som del av det europeiske kulturveinettet og Østerdalsledene.
  • en kommune med rike industri- og industriarbeidertradisjoner etter Rena Karton, som var hjørnesteinsbedriften her fra 1913 til 1998.

 

Rena er administrasjonssentrum i Åmot kommune.

Nesvangen er Å-møtet, stedet der Glomma og Rena løper sammen. Det er kommunens tusenårssted og opphavet til kommunenavnet. Elvene gir gode fiskemuligheter. Ved Pilgrimsskjæret - et viktig veimerke for pilegrimer til Nidaros, lå et gammelt sundsted. Rena ble bombet i april 1940 og flere kvartaler i sentrum ble ødelagt. Rena kartonfabrik A/S, en gang Østerdalens største bedrift, ble nedlagt i 1998. Høgskolen i Hedmark har sin avdeling for informatikk, økonomi og samfunnsfag på Rena. Campus Rena har 2 095 studenter og 60 ansatte. Åmot kulturhus har en Vidar Sandbeck-samling bestående av bøker, priser, bilder, plater med mer. Her finnes også Kafé Sandbeck og Galleri Alida.

Rena Leir er Norges nyeste, topp moderne militærleir. Den har særegen arkitektur, og rommer flere av Hærens avdelinger med tilliggende øvingsområder (Rødsmoen og Regionfelt Østlandet). Den har velutstyrt idrettsanlegg; Rena Idrettspark, med svømmehall og flere utendørsanlegg, som også er for sivil bruk. Renabakkene er et av landets best kjente hoppanlegg. Asbjørn Aursand hadde her første hopp i Norge over 100 m (101,5 m i 1957).

Åmot kirke er fra 1902,en stor tømmerkirke tegnet av arkitekt Henrik Bull. Fra samme periode og samme arkitekt har vi den gamle bygningen på Høgskolen (tidligere folkeskole) og vi hadde det gamle Trudvang hotell (brant i 1990).

Ca. 25 kilometer nord-øst for Rena ligger grenda Deset langs fylkesvei 607. Gjennom Deset renner Renaelva, som er en kjent fiskeelv. Deset kirke ligger på et høydedrag over grenda. Deset har egen barneskole og barnehage i samme hus.

Nordre Osen er tettsted med skole og to kirker, Osen gamle kirke er fra 1777. Osensjøen er en vakker perle - for rekreasjon og fiske.

T I L B A K E