Brenna Gaard

Shape 5 Live Search

Om småbruket og omgivelsene rundt

Brenna Gaard - Gnr.: 36  Bnr.: 113 - består av en bygningsmasse på 4 bygninger og et totalt eiendomsareal på 46 069 kvm. Omlag 10 000 kvm er benyttet som hage areal rundt bygningene. Deler av dette er rene grønne plener og noe består i kun grovt opparbeidet hageareal. Privat lett stigende vei på omlag 200 meter frem til selve garden. Det er montert elektrisk bom med kode og fjernkontroll foran inngangspartiet. Skogsarealet består av usedvanlig frodig og fint tømmer. En solid blanding som i hovedsak består av gran og furu. Eiendommen grenser mot øst til en lokal bekk/liten elv. Fin utsikt fra en solrik tomt i sørlig retning fra eiendommen. Ligger omlag 300-400 meter over havnivået.

 

Teknisk informasjon om Brenna Gaard


Vi har laget et Salgs Prospekt i PDF format som kan lastes ned herfra. Dette er en komplett beskrivelse av salgsobjektet Brenna Gaard, samt gjeldende takst på eiendommen.

Last ned Salgs Prospekt  Last ned Takst Dokumenter

 

Prospekt beskrivelse Brenna Gaard

Dette er prospektbeskrivelsen som også fungerer som en salgsoppgave på eiendommen. Eiendommen er på totalt 46 069 kvadratmeter. Det meste er hogstmoden skog bestående av gran og furu. Selve skogen er særdeles attraktiv og av høy kvalitet. Store mengder av trærne er av første kvalitet tømmer. Omlag 10 000 kvadratmeter utgjør størrelsen på boligområdet, i form av hage og flere store grønne plener. 

L E S   M E R

Nærområdet Deset - Rena

Deset er ei grend nord i Åmot kommune i Hedmark som ligger ca. 20 km nord-øst for kommunesenteret Rena langs fylkesvei 607 mot Rendalen. Deset har en todelt barneskole, Deset oppvekstsenter, med barnehage i sokkeletasjen. Gjennom grenda renner Renaelva som er en særdeles attraktiv fiskeelv. Spesielt etter ørret og abbor. Deset kirke ligger idyllisk til på et lite høydedrag over grenda.

 L E S   M E R